promo Zjednodušte lekárnikom prácu

Služba Elektronické dodacie listy umožňuje výrobcom a dodávateľom vytvoriť a sprístupniť lekárňam dodacie listy, ktoré si ich jednoducho stiahnu do svojho informačného systému.


  • Lekárňam odpadá nutnosť prepisovať papierové alebo prijímať e-mailové dodacie listy
  • Dodávateľ nemusí meniť alebo upravovať svoj informačný systém
  • Prehľadné prostredie, jednoduchá práca
  • Dokonalý prehľad o vytvorených dodacích listoch

Mám záujem o viac informácií >>